Toolkit voor zorgaanbieders
Live gaan

Snel naar:

6.3

Evalueer altijd

Wanneer je voor het eerst gegevens met PGO’s gaat uitwisselen, verloopt dat waarschijnlijk niet geheel vlekkeloos. Evalueer daarom de aanpak zorgvuldig. Betrek er altijd verschillende stakeholders, zoals zorggebruikers, zorgverleners, assistenten en eventueel stafmedewerkers zoals communicatieadviseurs bij.  

Je kunt achteraf evalueren, maar je kunt ook al tijdens de livegang regelmatig evalueren en het proces bijsturen. Een methode hiervoor is actieonderzoek. Actieonderzoek is een manier van onderzoeken waarbij de onderzoeker niet alleen observeert, maar ook interventies en acties uitvoert tijdens het onderzoek waarbij deze acties direct onderzocht kunnen worden: helpen zij het proces of juist niet? Actieonderzoek is een iteratief proces en daarom erg zinnig om nieuwe processen te evalueren en bij te sturen.

Tip

  • Vind materialen en hulpmiddelen voor zorggebruikers en zorgverleners op pgo.nl.

Taken

Wat moet je doen?

  • Maak inzichtelijk welke onderdelen je wil evalueren, zoals techniek, informatievoorziening, belasting zorgverleners, vragen van zorggebruikers, monitoring van de gegevensuitwisseling, etc.
  • Bekijk de evaluatiemethoden uit de MedMij Participatie Inspiratiegids (hoofdstuk 6).
  • Onderzoek of je uitgebreider wil evalueren door actieonderzoek in te zetten (zie 'Download & links').
  • Zorg voor een PDCA-cyclus*. Plan de evaluatie, analyseer de uitkomsten (herijk waar nodig), koppel deze actief binnen de organisatie terug en monitor de opvolging.
    *PDCA staat voor Plan-Do-Check-Act.

We hebben een aantal evaluatiemethoden verzameld en in het laatste hoofdstuk van de MedMij Participatie Inspiratiegids beschreven. Deze gids vind je hieronder. PGO on Air voert onder meer actieonderzoek uit. Hieronder vind je een flyer met meer informatie daarover.

Heb je vragen?

Bel ons tijdens kantooruren of mail ons. We helpen je graag verder!