Toolkit voor zorgaanbieders
Live gaan

Snel naar:

6.2

Zorggebruikers informeren en enthousiasmeren

Je bent live. Hoe zorg je ervoor dat zorggebruikers hun gegevens in een PGO ophalen? Jij speelt hierin als zorgaanbieder een belangrijke rol. In de eerste gecontroleerde livegangen (GLG’s) die wij onder meer samen met PROVES begeleidden, kwam steeds weer naar voren dat zorgverleners veel invloed hebben op het enthousiasmeren en motiveren van zorggebruikers. Als zorgverleners de meerwaarde van PGO’s uitdragen, is de kans groter dat zorggebruikers er daadwerkelijk mee aan de slag gaan.

Als het goed is, heb je de zorgverleners al eerder in het proces betrokken. In deze stap mogen ze het verhaal in de praktijk brengen en hun zorggebruikers informeren en enthousiasmeren. Pas hier ook jouw communicatieplan toe en vergeet niet op PGO.nl te kijken voor tips en ondersteunende communicatiematerialen.

Verbind.MedMij

We zijn continu op zoek naar manieren om het alle betrokken in het PGO-proces zo makkelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen zorgverleners patiënten uitnodigen om – tijdens of direct na een consult of contact – op een toegankelijke en gemakkelijke manier gegevens op te halen in hun PGO? Hiervoor bedachten we Verbind.MedMij, een concept om gegevensuitwisseling te stimuleren in het contact tussen zorgverlener en patiënt. Dit concept, dat werkt met een visitekaartje met QR-code waarmee de zorggebruiker jou als zorgaanbieder snel kan vinden, verwachten we in november 2022 te kunnen lanceren.

Tip

  • De Patiëntenfederatie ontwikkelt flyers, posters en andere communicatiematerialen die zorgverleners helpen hun patiënten te informeren. Dit materiaal kun je downloaden en bestellen via het bestelportaal.

Taken

Wat moet je doen?

  • Informeer zorgverleners vroegtijdig over de datum van de livegang.
  • Controleer of er een communicatieplan is en zet dat in.
  • Monitor samen met de DVZA hoe vaak gegevens worden uitgewisseld.
  • Evalueer samen met de zorgverleners de aanpak van informeren en enthousiasmeren (zie hiervoor ook stap 6.3).

De eerste gecontroleerde livegangen zijn geëvalueerd. Wat vinden zorggebruikers en zorgverleners van MedMij en PGO’s en wat zijn de lessen voor implementatie? Lees hier over de resultaten.

Heb je vragen?

Bel ons tijdens kantooruren of mail ons. We helpen je graag verder!