Toolkit voor zorgaanbieders
Oriënteren op MedMij
1.4

Hoe werkt gegevensuitwisseling via MedMij?

MedMij is het afsprakenstelsel dat de regels voorschrijft voor de uitwisseling van gegevens tussen een PGO en de systemen van zorgaanbieders. Deze regels zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Deze regels garanderen onder meer dat zorggebruikers zelf regie over de eigen gezondheidsgegevens houden, dat deze streng beveiligd zijn en dat zij zelf beslissen met wie zij hun gegevens delen. De uitwisseling via MedMij vindt met hulp van ICT-leveranciers plaats, die het MedMij-label hebben behaald. Zij houden zich aan de afspraken van het MedMij-Afsprakenstelsel.

Dit is een schematische weergave van het MedMij Afsprakenstelsel.

De rol van het bronsysteem

De uitwisseling vindt plaats via een keten, waarin de volgende rollen moeten worden ingevuld. We beginnen bij het bronsysteem of het Elektronisch Patiëntendossier (ook wel XIS genoemd) waaruit de gegevens ontsloten moeten worden. Hierin noteert de zorgverlener de gegevens van zijn cliënt of patiënt. De zorgverlener is bij wet verplicht zijn cliënt en patiënt inzicht te geven in zijn of haar gegevens.

De rol van de Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA)

Het is de rol van de Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) om de gegevens te ontsluiten. Dit gebeurt op de eenduidige en veilige manier die MedMij daarin voorschrijft. Het IT-landschap van een zorgaanbieder kan complex en uniek ingericht zijn, met bijvoorbeeld meerdere bronsystemen en andere partijen. Om deze reden is de regierol van een DVZA belangrijk. Naast het ontzorgen van de zorgaanbieder bij gegevensontsluiting, organiseert de DVZA met de betrokken partijen de (her)kwalificatie voor een bepaalde gegevensdienst en de daaraan gerelateerde systeemrollen. Ook kan de DVZA je ondersteunen bij het realiseren van een DigiD-aansluiting. Meer info over hoe te komen tot een keuze voor een DVZA vind je terug in stap 4.1 van deze toolkit.

De rol van de PGO

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website. Er zijn meerdere soorten. In een PGO verzamel je medische gegevens van verschillende zorgverleners zoals een huisarts en ziekenhuis. Zorggebruikers kunnen de PGO zelf kiezen. Kijk voor meer informatie over PGO’s op www.pgo.nl.

Versiebeheer

Het MedMij Afsprakenstelsel, de gegevensdiensten en ingebouwde zibs worden continu geëvalueerd en verbeterd. Deze verbeteringen worden twee keer per jaar gepubliceerd (april en oktober). Het is van belang dat de betrokken leveranciers hier zicht op houden en de versies up to date houden.

Heb je vragen?

Bel ons tijdens kantooruren of mail ons. We helpen je graag verder!