Welke gegevensdiensten zijn verplicht?

In de Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP-regelingen) zijn afspraken gemaakt over de gegevensdiensten die binnen het betreffende domein verplicht (en optioneel) zijn. Je leest er hier meer over.

OPEN

 • Sector Huisartspraktijken
 • Verplichte gegevensdiensten per 1 september 2021 Huisartsgegevens, Correspondentie (PDF/a)
 • Optionele gegevensdiensten per 31 december 2021 e-Afspraak, Zelfmetingen, Vragenlijsten
 • Bijzonderheden OPEN is de eerste grootschalige implementatie van MedMij waarbij bijna 5.000 huisartspraktijken live gingen.

Meer dan 95% van de huisartspraktijken (in totaal een kleine 5.000) doen mee met OPEN, dat loopt tot eind 2022. Deze VIPP-regeling voor eerstelijnszorg, en met name huisartsen, is gericht op het ontsluiten van gezondheidsinformatie naar patiënten via portalen of PGO’s. Deelnemende huisartspraktijken moeten eerst aansluiten op MedMij met de voor hen verplichte gegevensdiensten Huisartsgegevens en Correspondentie (PDF/a), en daarna optioneel met e-Afspraak, Zelfmetingen en Vragenlijsten. De eerstgenoemde gegevensdiensten gaan over het verzamelen van gegevens, de optionele drie gaan over het raadplegen van e-afspraken, het invullen van vragenlijsten door de patiënt en het delen van zelfmetingen door de patiënt met zijn zorgaanbieder.

Naar de website van OPEN

VIPP 5

 • Sector (Universitaire) ziekenhuizen en klinieken
 • Verplichte gegevensdiensten per 30 september 2022 Basisgegevensset Zorg (BgZ), Correspondentie (PDF/a)
 • Optionele gegevensdiensten per 30 juni 2023 Vragenlijsten, E-Health, Wijzigingsverzoek BgZ
 • Bijzonderheden Op 31 mei 2021 waren 6 klinieken als voorloper aangesloten op MedMij en hadden zij ook al de gebruiksdoelstelling behaald.

Er doen 215 instellingen mee met VIPP 5. In het programmabureau zijn de drie koepelorganisaties vertegenwoordigd: ZKN, ZVN en NFU. Deze VIPP-regeling voor ziekenhuizen (plus klinieken en universitaire medische centra) gaat over het ontsluiten van gezondheidsinformatie naar patiënten via PGO’s en het stimuleren van de uitwisseling tussen zorgprofessionals onderling. Deelnemende instellingen moeten op MedMij aangesloten zijn met de gegevensdiensten Basisgegevensset Zorg (BgZ) en Correspondentie (PDF/a), en later optioneel met de gegevensdiensten Vragenlijsten, Wijzigingsverzoek BgZ en E-Health. De eerstgenoemde gegevensdiensten gaan over het verzamelen van gegevens. De optionele drie zijn het invullen van vragenlijsten door de patiënt, het sturen van een verzoek tot wijzigen van gegevens door de patiënt richting de zorgaanbieder en de interactie tussen patiënt en zorgverlener. VIPP 5 kent een gebruikersdoelstelling van 5%.

Naar de website van VIPP5

VIPP GGZ

 • Sector GGZ-instellingen
 • Verplichte gegevensdiensten per 1 november 2021 Basisgegevensset GGZ (BgGGZ) en Correspondentie (PDF/a), met optioneel Medicatie

Er doen 87 instellingen mee met VIPP GGZ, dat liep tot 1 november 2021. Deze VIPP-regeling voor instellingen in de GGZ was bedoeld om gezondheidsinformatie te ontsluiten naar patiënten via portalen of PGO’s. Deelnemende instellingen moesten aansluiten op MedMij met de gegevensdiensten Basisgegevensset GGZ (BgGGZ) en Correspondentie (PDF/a), en optioneel met de gegevensdienst Medicatie. VIPP GGZ kende een gebruikersdoelstelling van naar keuze 10% of 15%, maar deze mocht ook worden behaald via portalen.

Naar de website van VIPP GGZ

VG VIPP

 • Sector Vrijgevestigden in de GGZ
 • Verplichte gegevensdienst per 31 december 2021 Basisgegevensset GGZ (BgGGZ)

VG VIPP staat voor Vrijgevestigden in de GGZ. Deze VIPP-regeling voor zelfstandige zorgverleners in de GGZ is een aanvulling op VIPP GGZ en ook gericht op het ontsluiten van gezondheidsinformatie naar patiënten via PGO’s. De regeling gaat minder ver dan VIPP GGZ. De doelstelling was om de patiëntinformatiesystemen (EPD’s) technisch aan te sluiten op MedMij en niet om ook alle zelfstandige zorgverleners in de GGZ (circa 4.500 psychologen en psychiaters) zelf aan te sluiten. Er is een aanvullende regeling in de maak om dit wel (deels) na te streven. Het gaat hier om de gegevensdienst Basisgegevensset GGZ (BgGGZ).

Naar de website van VG VIPP

VIPP InZicht

 • Sector Zorgorganisaties in de langdurige zorg
 • Verplichte gegevensdiensten per 31 december 2022 Basisgegevensset Langdurige Zorg (BgLZ) of Basisgegevensset GGZ (BgGGZ)

Het programma InZicht heeft als doel om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling te versnellen, tussen cliënt en zorgprofessional, en tussen zorgprofessionals onderling in de langdurige en curatieve zorg. InZicht kent een verplichte module ‘Ontsluiting naar PGO’s’ en een optionele module (verpleegkundige) eOverdracht. Deelnemende instellingen moeten op MedMij aangesloten zijn met de gegevensdiensten Basisgegevensset Langdurige Zorg (BgLZ) en Correspondentie (PDF/a), en optioneel met de gegevensdienst BgGGZ. Zo’n 60 instellingen hebben subsidie aangevraagd. De inhoudelijk betrokken koepels zijn Actiz, VGN en ZorgThuisNL.

Naar de website van VIPP Inzicht

VIPP Babyconnect

 • Sector Zorgorganisaties in de geboortezorg
 • Verplichte gegevensdienst per 30 juni 2023 Integrale zwangerschapskaart

VIPP Babyconnect staat voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg tussen cliënten en professionals maar ook tussen organisaties onderling. De regeling richt zich op regionale samenwerkingsverbanden. Het gaat erom zorginformatie voor cliënten toegankelijk te maken via PGO’s die voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel. Op verzoek van Babyconnect wordt door Nictiz een nieuwe gegevensdienst gecreëerd met als werktitel Integrale zwangerschapskaart. Deze heeft een grote overlap met de gegevensdienst BgZ (Basisgegevensset Zorg, verplicht in VIPP 5); 80% van de zib’s van de Integrale zwangerschapskaart maken ook deel uit van de BgZ.

Naar de website van VIPP Babyconnect