Aansluiten via DVA

3.3 DigiD- of TVS-aansluiting

Als zorgaanbieder ben je verplicht om de identiteit van zorggebruikers te controleren voordat ze toegang tot hun gegevens krijgen. Volgens de huidige wetgeving is alleen DigiD toegestaan als middel om dit te controleren. Als zorgaanbieder is het daarom jouw verantwoordelijkheid om een DigiD-aansluiting te realiseren.

De aansluiting op DigiD kan direct of via TVS (ToegangVerleningsService) via de DVA. TVS geeft je de mogelijkheid om DigiD, de Machtigingsvoorziening, eHerkenning en andere middelen te ontsluiten via één enkele aansluiting. De service fungeert daarbij als een veilige toegangspoort. Daardoor is het niet langer nodig dat je zelf aansluitingen voor al deze inlogmiddelen ontwikkelt en beheert.

De voorwaarden en de stappen om aan te sluiten staan beschreven op de website van DICTU.

Taken

Wat moet je doen?

  • Bekijk de website van DICTU (zie 'Downloads & links').
  • Ga met je DVA in gesprek over een TVS-aansluiting.
    Maak afspraken en leg deze vast.
  • Sluit aan op DigiD via de website van DICTU (zie 'Downloads & links').