Live gaan

6.3 Evalueer altijd

Vooral wanneer je voor het eerst gegevens met PGO’s gaat uitwisselen, loop je misschien nog wel tegen zaken aan. Evalueer daarom je aanpak zorgvuldig. Betrek altijd verschillende stakeholders, zoals zorggebruikers, zorgverleners, assistenten en eventueel stafmedewerkers zoals communicatieadviseurs.

Naast achteraf evalueren, kun je ook al tijdens de livegang regelmatig evalueren en het proces bijsturen. Een methode hiervoor is het actieonderzoek. Een actieonderzoek is een manier van onderzoeken waarbij de onderzoeker niet alleen observeert, maar ook interventies en acties uitvoert tijdens het onderzoek. Deze acties worden dan direct onderzocht: helpen zij het proces of juist niet? Het actieonderzoek is een iteratief proces en daarom erg zinnig om nieuwe processen te evalueren en bij te sturen.

Tip

Vind communicatiematerialen en hulpmiddelen voor zorggebruikers en zorgverleners op pgo.nl.

Taken

Wat moet je doen?

  • Maak inzichtelijk welke onderdelen je wil evalueren, zoals techniek, informatievoorziening, belasting zorgverleners, vragen van zorggebruikers, monitoring van de gegevensuitwisseling, etc.
  • Bekijk de evaluatiemethoden uit de MedMij Participatie Inspiratiegids (hoofdstuk 6).
  • Onderzoek of je uitgebreider wil evalueren door actieonderzoek in te zetten (zie 'Download en links').
  • Zorg voor een PDCA-cyclus*. Plan de evaluatie, analyseer de uitkomsten (herijk waar nodig), koppel deze actief terug binnen de organisatie en monitor de opvolging.
    *PDCA staat voor Plan-Do-Check-Act.