Organisatie in de startblokken

2.2 Kies je gegevensdienst(en) en stel vast hoe je kunt ontsluiten

Zorggebruikers en zorgverleners gaan informatie uitwisselen via gegevensdiensten. Het is belangrijk dat dit een onderdeel wordt van het zorgproces zodat dit waarde toevoegt. In de zorgreis betekent dit als toegevoegde waarde dat een patiënt beter voorbereid is bij een consult.

Een zogenaamde usecase kan hierbij helpen: dat is een casus waarin zorggebruikers gebruikmaken van de gegevensuitwisseling. Betrek hierbij zorggebruikers en zorgverleners. Hoe organiseer je zo’n zorgreis en workshop? Kies bij de downloads ‘Bouwplan zorgreizen maken’.

Let op! Het kan zijn dat de deelname aan een VIPP-programma voorschrijft dat je bepaalde gegevensdiensten gaat gebruiken. Kijk bij ‘Downloads & links’ voor meer informatie hierover.

Stel vast in welk bronsysteem de gegevens zich bevinden

Nadat je één of meerdere gegevensdiensten gekozen hebt, ga je het bronsysteem van die gegevens identificeren. In sommige gevallen is dit niet één systeem, maar zijn het er meer. Ook die verschillende bronsystemen zijn belangrijk om te identificeren.

Tips

We ontwikkelden zelf ook een aantal usecases. Deze kun je gebruiken en/of aanpassen. Je vindt ze bij downloads & links.

Taken

Wat moet je doen?

  • Maak een overzicht van de gegevens die in de gegevensdienst van jouw keuze staan en in welk bronsysteem (of systemen) die staan.
  • Herijk je stakeholderanalyse: verandert deze nu de bronsystemen in kaart gebracht zijn?