Aansluiten via DVA

3.1 Kies de DVA

De Dienstverlener zorgaanbieder (DVA) ontsluit de gegevens naar de PGO van een patiënt (usecase ‘Verzamelen’). Andersom kan een DVA ook gegevens vanuit een PGO ontvangen (usecase ‘Delen’).

De DVA heeft binnen MedMij de regierol bij de totstandbrenging van de gegevensuitwisseling. De DVA ontzorgt de zorgaanbieder bij gegevensontsluiting en organiseert met de betrokken partijen de kwalificatie voor een bepaalde gegevensdienst en de systeemrollen die daaraan gerelateerd zijn.

De DVA-rol kan door verschillende partijen ingevuld worden:

 • De leverancier van het informatiesysteem of het EPD van de zorginstelling
 • Een integrator/broker
 • De zorginstelling zelf

Wat is belangrijk bij het kiezen van een DVA?

 • Informatiesystemen In welke systemen is de zorginformatie opgeslagen? Dat kan variëren van één centraal systeem tot een heel netwerk met allerlei systemen voor de verschillende toepassingen.
 • Kosten Er zijn verschillende kostenmodellen. Aansluiten op MedMij kan een uitbreiding op bestaande overeenkomsten zijn. Als een nieuwe leverancier de rol van DVA gaat vervullen, dan moet je hier een nieuwe overeenkomst mee afsluiten. Bedenk ook dat het ook aanpassingen aan de bestaande systemen zal vragen, met de bijbehorende kosten voor realisatie en onderhoud.
 • Beheersbaarheid Het uitbesteden van de DVA-rol kan veel zorgen uit handen nemen, ook als het over de beheersbaarheid gaat, maar het kan de beheersbaarheid ook extra ingewikkeld maken. Het heeft zowel voor- als nadelen. Bespreek dit punt goed met zowel de leveranciers met wie je al een contract hebt, als met potentiële nieuwe leveranciers.
 • Kwalificaties Ga je een nieuw contract met een leverancier aan? Bespreek de kwalificaties dan goed. De kwalificaties zijn de gegevensdiensten die de DVA volgens MedMij kan uitwisselen. Welke kwalificaties heeft de leverancier al? Welke staan er op de planning en hoe gaat de leverancier om met wensen van jou als zorgaanbieder wanneer het om kwalificaties gaat?
 • Afhankelijkheid Hoe afhankelijk wil en kan je van een leverancier zijn? Het aansluiten bij MedMij vraagt om vrij specifieke kennis. Het kan aantrekkelijk zijn om zelf de DVA-rol te vervullen, wanneer je niet afhankelijk van een leverancier wil zijn. Het kan ook prettig zijn om dit uit te besteden aan jouw XIS-, EPD-leverancier of een andere leverancier die samenwerkt met jouw XIS- of EPD-leverancier. Wanneer gesprekken met jouw XIS- of EPD-leverancier niet naar wens gaan, kan een integrator zorgen voor alternatieven. Dit kan helpen bij het doorbreken van ‘lock-in’-situaties.

Taken

Wat moet je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor de gegevens in het medisch dossier en de verstrekking daarvan aan de juiste persoon.

  Verifieer hiervoor de identiteit van de patiënt conform de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

 • Controleer of je leverancier geregistreerd is als DVA MedMij-deelnemer.

  Een overzicht van MedMij-deelnemers vind je op medmij.nl.

 • Ga een contract aan met de leverancier die aansluiting bij MedMij voor zijn rekening neemt.

  Is dit contract er al? Zorg er dan voor dat in het contract met de leverancier staat dat de leverancier de aansluiting met MedMij regelt.

 • Naast het contract moet je ook een Verwerkersovereenkomst met je leverancier aangaan, die voldoet aan de MedMij-eisen.

  Heb je al een Verwerkersovereenkomst? Dan kan je deze aanvullen of aanpassen. Neem contact met ons op voor een model Verwerkersovereenkomst.

 • Controleer of je ICT-leverancier zich houdt aan de afspraken in de Verwerkersovereenkomst.
 • Ga ook na of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waaronder de meldplicht bij datalekken en het borgen van de kwaliteit van de gegevens, nageleefd wordt.

  Ook hiervoor ben je verantwoordelijk. In geval van incidenten of calamiteiten, die te maken hebben met de gegevensuitwisseling tussen professional en patiënt, geldt een aantal regels. Spreek met je leverancier (tevens MedMij-deelnemer) een procedure af en leg relevante contactpersonen vast (je leverancier heeft daarnaast afspraken gemaakt met MedMij over het omgaan met incidenten en calamiteiten).

 • Binnen MedMij heeft elke zorgaanbieder een unieke ZorgAanbiedersnaam, waarmee patiënten de zorgaanbieder kunnen vinden voor het ophalen van gegevens. Bepaal deze unieke naam samen met je ICT-leverancier (MedMij-deelnemer).

  Communiceer deze naam naar je patiënten, bijvoorbeeld via communicatiemiddelen in wachtruimtes, e-mail, folders, enzovoorts.

 • Richt een contactpunt in voor patiënten die gebruikmaken van een PGO met MedMij-label en vragen hebben over de ontvangen gezondheidsgegevens; net zoals bij een papieren dossier of via een portaal verkregen gezondheidsgegevens.