Aansluiten via DVA

 • Je bent verantwoordelijk voor de gegevens in het medisch dossier en de verstrekking daarvan aan de juiste persoon.

  Verifieer hiervoor de identiteit van de patiënt conform de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

 • Controleer of je leverancier geregistreerd is als DVA MedMij-deelnemer.

  Een overzicht van MedMij-deelnemers vind je op medmij.nl.

 • Ga een contract aan met de leverancier die aansluiting bij MedMij voor zijn rekening neemt.

  Is dit contract er al? Zorg er dan voor dat in het contract met de leverancier staat dat de leverancier de aansluiting met MedMij regelt.

 • Naast het contract moet je ook een Verwerkersovereenkomst met je leverancier aangaan, die voldoet aan de MedMij-eisen.

  Heb je al een Verwerkersovereenkomst? Dan kan je deze aanvullen of aanpassen. Neem contact met ons op voor een model Verwerkersovereenkomst.

 • Controleer of je ICT-leverancier zich houdt aan de afspraken in de Verwerkersovereenkomst.
 • Ga ook na of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waaronder de meldplicht bij datalekken en het borgen van de kwaliteit van de gegevens, nageleefd wordt.

  Ook hiervoor ben je verantwoordelijk. In geval van incidenten of calamiteiten, die te maken hebben met de gegevensuitwisseling tussen professional en patiënt, geldt een aantal regels. Spreek met je leverancier (tevens MedMij-deelnemer) een procedure af en leg relevante contactpersonen vast (je leverancier heeft daarnaast afspraken gemaakt met MedMij over het omgaan met incidenten en calamiteiten).

 • Binnen MedMij heeft elke zorgaanbieder een unieke ZorgAanbiedersnaam, waarmee patiënten de zorgaanbieder kunnen vinden voor het ophalen van gegevens. Bepaal deze unieke naam samen met je ICT-leverancier (MedMij-deelnemer).

  Communiceer deze naam naar je patiënten, bijvoorbeeld via communicatiemiddelen in wachtruimtes, e-mail, folders, enzovoorts.

 • Richt een contactpunt in voor patiënten die gebruikmaken van een PGO met MedMij-label en vragen hebben over de ontvangen gezondheidsgegevens; net zoals bij een papieren dossier of via een portaal verkregen gezondheidsgegevens.