Werkwijze op orde

5.1 Communiceer met zorggebruikers en -verleners

Hoe ga je om met verschillende vragen van zorggebruikers en zorgverleners? Technische vragen over de PGO of de werking van de PGO, zijn voor de leverancier/ontwikkelaar van die PGO. Zorginhoudelijke vragen zijn juist weer voor de zorgverlener en niet voor de PGO-leverancier.

Heeft een zorggebruiker nog geen PGO en wil hij of zij meer informatie? Dan kun je hem/haar naar www.pgo.nl verwijzen. Dit is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en bedoeld om zowel zorggebruikers als zorgverleners te informeren en te ondersteunen bij de introductie van PGO’s en het gebruik ervan.

Maak in de communicatie duidelijk waarom voor de inzet van PGO’s is gekozen, wat het verschil is met een portaal, hoe dit binnen de zorginstelling is ingericht en welke voordelen PGO’s bieden voor zowel zorgverleners als zorggebruikers.

Taken

Wat moet je doen?

  • Zorg voor een communicatieplan waarin je de introductie van PGO's aankondigt bij alle betrokken medewerkers.

    Kijk voor handige voorbeelden op PGO.nl.

  • Maak een lijst met 'veelgestelde vragen' voor zorggebruikers én zorgverleners en deel deze binnen je organisatie.

    Neem daarin ook op waar eventuele vervolgvragen gesteld kunnen worden. Dit kan een interne helpdesk zijn, de DigiD-hulplijn, de PGO-leverancier of algemene informatiesites zoals www.pgo.nl. Kijk voor tips bij ‘Downloads en links’.