Aansluiten via MedMij

4.3 Wetgeving naleven

Als zorgaanbieder ben je verantwoordelijk voor de gegevens in het medisch dossier en de verstrekking daarvan aan de juiste persoon. Hiervoor moet je de identiteit van de patiënt verifiëren conform de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

  • Ten eerste zijn zorgaanbieders als gegevensverantwoordelijke verantwoordelijk voor de gegevens in het medisch dossier, de verstrekking daarvan aan de juiste persoon en het uitdrukkelijk vragen om toestemming voor uitwisselen aan die persoon. Zij moeten hiervoor de identiteit van de patiënt verifiëren conform de Wet aanvullende bepalingen in de zorg. Concreet betekent dit dat zorgaanbieders een DigiD-aansluiting moeten hebben.
  • Daarnaast moeten zorgaanbieders controleren of de leverancier, die gegevens ontsluit via het MedMij Afsprakenstelsel, staat geregistreerd als MedMij-deelnemer voor het zorgaanbiedersdomein. Dit kun je vinden op onze website.
  • Ook moet de zorgaanbieder een contract aangaan met de leverancier die de deelname aan MedMij gaat regelen. Als dit contract met deze leverancier er al is, zorgt de zorgaanbieder ervoor dat in het contract met de leverancier staat dat de leverancier deelnemer bij ons wordt.

Sinds 2018 de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG vereist dat iedere organisatie data die zij over een persoon verzamelen, digitaal en in machine-leesbaar formaat beschikbaar stelt. Dit geldt ook voor zorginstellingen. MedMij biedt de oplossing voor het digitaal delen van gegevens met de patiënt.

Taken

Wat moet je doen?

  • Onderzoek hoe naleving binnen de zorginstelling en door de leveranciers geborgd is.

    Dit is als het goed is geborgd in de gemaakte afspraken en afgesproken Service Level Agreements.

  • Ga eventueel in gesprek met een jurist of jouw functionaris gegevensbescherming (FG) hoe jullie deze naleving kunnen borgen.