Organisatie in de startblokken

2.1 Stel vast wat je wil bereiken

Wanneer je met MedMij aan de slag wil gaan, start je met het bepalen van je doelstellingen. Neem hierin de visie en de wensen van je organisatie, de zorgverleners en je patiënten mee. Wanneer doelen, visie en wensen samenkomen creëer je draagvlak en betrokkenheid. Dit is de voorbereidende stap voor het opstellen van je plan van aanpak en de inrichting van je project.

Taken

Wat moet je doen?

  • Haal wensen en behoeften van zorgverleners en patiënten op. De MedMij Participatie Inspiratiegids kan je daarbij helpen.
  • Koppel deze wensen en behoeften van patiënten en zorgverleners aan de visie van jouw zorginstelling.
  • Stel vast hoe de te realiseren gegevensuitwisseling bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen.