Werkwijze op orde

5.3 Gestructureerd en begrijpelijk vastleggen

Wanneer je via gegevensdiensten en standaarden uitwisselt, is het gestructureerd vastleggen van gegevens cruciaal. Dit betekent dat zorgprofessionals gegevens vastleggen op de juiste plek, in het daarvoor bestemde veld. Registeren in een open tekstveld zorgt niet voor de juiste uitwisseling.

Goed, duidelijk en eenvoudig taalgebruik is ook belangrijk. Iedereen die een PGO gebruikt, moeten zijn gegevens kunnen begrijpen. Dus bekijk goed of de informatie ook in begrijpelijke taal voor zorggebruikers geregistreerd kan worden.

Tip

Organiseer een bijeenkomst met zorggebruikers en zorgverleners en ga in gesprek met elkaar: Hoe kan er op zo’n manier geregistreerd worden dat men elkaar begrijpt zonder de juiste medische informatie te verliezen?

Taken

Wat moet je doen?

  • Kijk samen met zorgverleners naar de gegevensdienst en licht toe wat registreren volgens de gegevensdienst inhoudt. Dit kan eventueel ook met ondersteuning van de DVA.
  • Kijk samen met zorgverleners en zorggebruikers hoe gegevens in een PGO overkomen en of het begrijpelijk is voor zorggebruikers.
  • Onderzoek samen met zorggebruikers en zorgverleners hoe er voor beide partijen begrijpelijk geregistreerd kan worden. Organiseer bijvoorbeeld een bijeenkomst samen met zorggebruikers en zorgverleners en ga hierover in gesprek.