Oriënteren op MedMij

1.2 Waarom PGO’s en MedMij?

Voor patiënten is toegang tot al hun gegevens niet eenvoudig. Met name chronisch – en/of langdurig zieken hebben veel verschillende zorgverleners: de huisarts, de apotheek, de fysiotherapeut of het ziekenhuis. Op al die plekken slaan zorgverleners data op over patiënten. Denk aan laboratoriumuitslagen, medicatie-overzichten, scans, foto’s enzovoorts. Zorgverleners kunnen wél bij die gegevens, hun patiënten vaak niet.

In een door de zorggebruiker gekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) komen alle gegevens van de patiënt samenMet een PGO kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo weten patiënten beter wat er speelt en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor je samen tot de best passende zorg kan komen.

Meer weten over PGO’s?

Wil je meer weten over persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)? kijk dan eens op pgo.nl

Er zijn inmiddels meer dan 20 PGO’s met het MedMij-label. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorggebruikers in een PGO.

Voordelen voor zorgaanbieders

Voor zorgaanbieders betekent aansluiten bij MedMij dat je erop kunt vertrouwen dat het beschikbaar stellen van gezondheidsinformatie aan patiënten op een veilige en betrouwbare manier gebeurt – zonder het risico dat deze gegevens in verkeerde handen terechtkomen. Als patiënten hiervoor toestemming verlenen, kunnen zorgverleners ook beschikken over de gezondheidsgegevens die patiënten zélf verzamelen.

Zorgaanbieders zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg (Wabvpz) verplicht een digitaal afschrift van het dossier beschikbaar te stellen aan patiënten. Met MedMij voldoen zorgverleners hieraan.