Oriënteren op MedMij

1.5 Gegevensdiensten en DigiD

Om gegevens te kunnen uitwisselen heb je informatiestandaarden nodig. Die zijn door Nictiz ontwikkeld voor elk zorgdomein en bestaan uit een verzameling zorginformatiebouwstenen (zib’s). Binnen het MedMij Afsprakenstelsel heten deze informatiestandaarden gegevensdiensten. Voor de verschillende sectoren zijn passende gegevensdiensten ontworpen. Zo is er voor de ziekenhuizen en klinieken de gegevensdienst Basisgegevensset Zorg (BgZ), voor de huisartsen de Huisartsgegevens, voor de GGZ de Basisgegevensset GGZ (BgGGZ) en voor de ouderenzorg de Basisgegevensset Langdurige Zorg (BgLZ). Een overzicht van alle bestaande gegevensdiensten vind je hier: Overzicht MedMij-gegevensdiensten.

DigiD-aansluiting

Als zorgaanbieder ben je verplicht om de identiteit van zorggebruikers te controleren voordat ze toegang tot hun gegevens krijgen. Volgens de huidige wetgeving is alleen DigiD toegestaan als middel om dit te controleren. Als zorgaanbieder is het daarom jouw verantwoordelijkheid om een DigiD-aansluiting te realiseren. Mogelijk beschik je als zorginstelling al over een DigiD-aansluiting. Ga altijd in gesprek met je DVA over de manier waarop je van DigiD gebruik wil gaan maken.