Werkwijze op orde

5.2 Afspraken over calamiteiten en incidenten

Bij het contracteren van de DVA maak je afspraken over de naleving van wet- en regelgeving. Controleer met hulp van de functionaris gegevensbescherming en/of privacyfunctionaris of deze werkwijze voldoet aan de geldende regels. De DVA heeft hiervoor met de leveranciers (MedMij-deelnemers) een procedure afgestemd en relevante contactpersonen vastgelegd. Jouw leverancier heeft daarnaast afspraken gemaakt met MedMij over het omgaan met incidenten en calamiteiten.

De waarde van het MedMij-label

Veel mensen maken zich zorgen over de veiligheid van hun (medische) gegevens. Begrijpelijk, want datalekken lijken aan de orde van de dag. Gelukkig is er MedMij. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en gezondheidsprofessionals. Als je het MedMij-label ziet, dan weet je dat gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij. Zorgaanbieders mogen communiceren dat het MedMij-label is behaald, zodat mensen weten dat ze bij die praktijk of instelling hun gegevens op een veilige manier in hun PGO kunnen verzamelen.

Taken

Wat moet je doen?

  • Onderzoek intern wat er al is vastgelegd of er aanvullende behoeften zijn.
  • Maak een voorstel voor een calamiteiten- en incidentenprocedure of ga in gesprek met je leverancier en ontwerp samen de procedure.
  • Leg de procedure vast.
  • Eventueel: communiceer de procedure op bijvoorbeeld je website.